Verified [Verified] denotes information that has been published with confirmation of its owing parties.

สิ่งที่ขึ้นชื่อของเขต Chichibu・ข้าวหน้าหมูย่างมิโซะ

เมนูนี้ได้รังสรรค์ขึ้นใหม่จากหมูหมักมิโซะอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมของเขต Chichibu

Last update :

ข้าวหน้าหมูย่างมิโซะ・อาหารพื้นบ้านของเขต Chichibu เป็นการนำเนื้อหมูหมักกับมิโซะแล้วย่างด้วยถ่านจนมีกลิ่นหอมราดด้วยซีอิ๊วแล้วนำมาวางบนข้าวญี่ปุ่นร้อนๆ เป็นเมนูชื่อดังที่เพิ่งมีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2008 แต่ความอร่อยเลื่องลือไปทั่วจนมีผู้คนมาเยือนเพื่อทานเมนูนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับเขต Chichibu มีอาหารหลากหลายเมนูที่ใช้เนื้อหมูเป็นวัตถุดิบหลัก เพราะในอดีตชาวบ้านในพื้นที่นิยมล่าหมูป่าที่อยู่ในภูเขาบริเวณ Chichibu มาประกอบอาหาร แต่เมื่อเวลาผ่านไปนอกจากหมูป่าจะมีกลิ่นแรงเฉพาะตัวแล้วยังหาจับยาก จึงหันมานิยมบริโภคหมูเลี้ยงมากขึ้น และใช้เวลากว่า 3 ปีครึ่งจากการรังสรรค์เมนูใหม่จากเมนูหมูหมักมิโซะที่เป็นอาหารดั้งเดิมของท้องถิ่น ลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นเมนูข้าวหน้าหมูย่างมิโซะ

การหมักด้วยมิโซะจะช่วยให้เนื้อหมูมีความนุ่มและอร่อยมากยิ่งขึ้น เมื่อทานเข้าไปรสชาติความหวานและเค็มของมันหมู มิโซะ และซีอิ๊ว ผสมกลมกล่อมอร่อยเข้ากันอย่างลงตัว แม้จะมีสีเข้มแต่รสชาติไม่ได้เข้มข้นที่ใครได้ลองแล้วต้องติดใจ บริเวณเขต Chichibu มีร้านอาหารที่เสิร์ฟข้าวหน้าหมูย่างมิโซะหลายร้าน ซึ่งแต่ละร้านมีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ต่างกัน เชิญมาสัมผัสรสชาติความอร่อยนี้ด้วยตัวคุณเองได้เลย

จุดเด่น

  • เมนูที่รังสรรค์จากอาหารดั้งเดิมของท้องถิ่น
  • ใช้เวลากว่า 3 ปีครึ่ง ลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นเมนูนี้
  • การย่างบนเตาถ่านช่วยให้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้น
  • การหมักมิโซะจะช่วยให้เนื้อหมูมีความนุ่มยิ่งขึ้น

Photos

  • สิ่งที่ขึ้นชื่อของเขต Chichibu・ข้าวหน้าหมูย่างมิโซะ ปริมาณเยอะมาก

    สิ่งที่ขึ้นชื่อของเขต Chichibu・ข้าวหน้าหมูย่างมิโซะ ปริมาณเยอะมาก

  • บริเวณรอบๆ สถานี Seibu-chichibu มีร้านอาหารหลายร้านที่ทานข้าวหน้าหมูย่างมิโซะได้

    บริเวณรอบๆ สถานี Seibu-chichibu มีร้านอาหารหลายร้านที่ทานข้าวหน้าหมูย่างมิโซะได้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเมนูภาษาญี่ปุ่น
秩父名物・豚味噌丼
Chichibu Meibutsu・Buta-miso Don (สิ่งที่ขึ้นชื่อของเขต Chichibu・ข้าวหน้าหมูย่างมิโซะ)
รหัสไปรษณีย์
368-0000
สถานที่
บริเวณรอบๆเขต Chichibu จังหวัด Saitama
เบอร์โทรศัพท์
0494-21-2277 (Chichibu Tourism Association)
เวลาเปิด-ปิด
อาจแตกต่างกันในแต่ละร้าน
วันหยุด
อาจแตกต่างกันในแต่ละร้าน
ค่าใช้จ่าย
อาจแตกต่างกันในแต่ละร้าน
การเดินทาง
(1) บริเวณรอบๆ 「สถานี Seibu-chichibu」 รถไฟฟ้าสาย Chichibu ของ Seibu
(2) ขับรถจาก 「Hanazono I.C.」 ของทางด่วน Kanetsu ประมาณ 1 ชม.
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาญี่ปุ่น)
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาญี่ปุ่น)